Cijena uobičajenog detektivskog rada na terenu koja uključuje rad jednog detektiva, uporabu osobnog vozila i detektivske tehnike iznosi 50,00 eur po satu. Ukoliko je potreban angažman više detektiva cijena jednog sata iznosi 50,00 eur + 25,00 eur po svakom dodatno angažiranom detektivu. Sat rada nedjeljom i praznicima i noćni sati (22h-06h) uvećava se za 30 % od cijene osnovnog sata. Trošak korištenja vozila iznosi 0,50 eur po prijeđenom automobilskom km a kao početna točka za obračun se uzima sjedište detektivske agencije. Ukoliko nastanu, u konačnu cijenu detektivske usluge dodatno se obračunavaju izvanredni troškovi (cestarina,trajekt,itd) Kod dužih i opsežnijih detektivskih angažmana cijenu za svaki pojedini slučaj određujemo u neposrednom dogovoru s klijentom prije početka istrage.