Detektivska agencija „Laufer“ nudi širok spektar usluga i poslova iz Zakonom dopuštenog djelokruga rada detektivske djelatnosti od kojih izdvajamo:

Provjeravanje privatnih poduzetnika i tvrtki i/ili potencijalnih poslovnih partnera (npr.provjere odgovornih osoba,vlasnika i vlasničke strukture, provjere poslovanja, dokumentacije, aktivnosti te poslovne uspješnosti)
Istrage o poslovnim ili financijskim prijevarama
Istrage o prijevarama u gospodarstvu i prijevarama osiguranja
Istrage o krađama ili oštećenjima imovine pravnih subjekata
Istrage o lažnim bolovanjima, povredama radnih obveza ili radne discipline, kršenjima ugovora o radu, poslovnih procedura
Provjera lojalnosti i učinkovitosti zaposlenika
Potpune provjere kandidata za zapošljavanje
Istrage rada na crno, neprijavljivanja obrta, neplaćanje poreza

Izrada potpune provjere (prikupljanje kompletnih podataka o nekoj osobi)
Istrage o sumnjama u bračne preljube ili nevjere partnera
Provjere budućeg bračnog partnera
Istrage o devijantnom ponašanju članova obitelji (narkomanija, prostitucija, kriminalne aktivnosti, druženje s problematičnim osobama)
Diskretno praćenje i nadzor osoba, vozila i objekata
Traganje za nestalim osobama ili osobama koje se skrivaju od stranke (npr.pronalazak dužnika)
Utvrđivanje stvarnog vlasništva nekretnina, pronalazak vrijednosti u posjedu dužnika kojima se može podmiriti dug
Istrage o klasičnim građanskim prijevarama,traganje za ukradenim predmetima
Istrage o anonimnim prijetnjama, ucjenama, iznudama ili osobama koje šire klevete
Prikupljanje podataka o osobama koje su klijentu prouzročile bilo kakvu materijalnu štetu, povrijedile nečiju čast ili ugled
Prikupljanje informacija o kaznenim djelima koja se progone po privatnoj tužbi te o njihovim počiniteljima
Provođenje istraga u vezi nekog konkretnog događaja
Pronalazak dokaza koji su stranci potrebni za ostvarivanje prava ili povlastica pred sudbenim ili drugim državnim tijelima, (npr.dokazi u imovinsko-pravnim,brakorazvodnim ili drugim sudskim postupcima)
Protuprislušni pregled vozila i prostorija najsuvremenijom opremom
Snimanje profesionalnim dronovima
Vraćanje obrisanih podataka na računalima i mobitelima
Noćna snimanja prostora ili događaja vrhunskom tehnologijom